Let op met 2C-B

Zuiverheid van 2C-B
2C-B was altijd een van de meest zuivere drugs, maar de afgelopen jaren zaten er vaak andere stoffen in 2C-B. In 2019 zat in een kwart van de 2C-B een andere stof. In 2020 is dat teruggelopen naar 7%. Dus in 93% van de 2C-B zit ook daadwerkelijk 2C-B. De toevoeging andere onbekende stoffen komt waarschijnlijk door een nieuw productieproces. Maar dit is niet zeker te zeggen. De effecten en risico’s zijn niet bekend en daarom is het gebruik van 2C-B momenteel extra riskant en wordt afgeraden. Wil je toch gebruiken? Laat je 2C-B testen via de testservice.

Wat zijn die andere onbekende stoffen?

  • Het gaat vaak om een variant van 2C-B, namelijk de stof 2-broom-4,5-dimethoxyfenethylamine (6-BR-DMPEA). Deze variant zorgt alleen voor wat stimulerende en visuele effecten en geen entactogene effecten (het zogenaamde “love gevoel”). Ook kan het zorgen voor een verstoorde slaap. Als je op zoek bent naar een 2C-B achtig effect kun je deze pillen beter niet nemen.
  • Ook is enkele keren 2C-B Fly aangetroffen. Dit is ook stof die op 2C-B lijkt, maar waarschijnlijk veel sterker en schadelijker dan 2C-B. NB bovenstaande stoffen kleuren NIET met de sneltest uit de smartshop.
  • Als er wél 2C-B inzit, dan zitten er vaak ook andere stoffen bij. Meest voorkomend zijn 3,4-dimethoxyfenethylamine (DMPEA) en hexametyleenbenzamide. Dit zijn waarschijnlijk restproducten van de productie. DMPEA geeft weinig effecten en over de effecten van hexamethyleenbenzamide is niets bekend. Deze stoffen zullen waarschijnlijk minder schadelijk zijn dan 2C-B, maar dit is niet met zekerheid te zeggen. 

Meer weten over 2C-B? Klik hier.